Čiastky v roku 1974

Číslo Obsahuje Vydaná dňa
1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 13.02.1974
2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 19.02.1974
3 24, 25, 27 28.03.1974
4 28, 29 01.04.1974
5 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 16.04.1974
6 40, 41, 42, 43 07.05.1974
7 44, 45, 47, 48 08.05.1974
8 49, 50, 51, 52, 53, 54 31.05.1974
9 55, 56, 57, 59, 60 10.06.1974
10 61, 62, 63, 64, 65 21.06.1974
11 66, 67, 68, 69 04.07.1974
12 72, 73, 75, 76 25.07.1974
13 77, 79 28.08.1974
14 82, 84, 86 13.09.1974
15 87, 88, 89, 90 25.09.1974
16 91, 92, 93 04.10.1974
17 94, 95, 96 18.10.1974
19 103, 104, 105, 106 06.11.1974
20 108, 110, 111, 112 16.11.1974
21 113, 114, 115, 116 27.11.1974
22 119, 120 04.12.1974
23 122, 124 13.12.1974
24 125, 126, 127 20.12.1974
26 133, 134, 135, 136 23.12.1974
27 137 27.12.1974
28 138, 139 28.12.1974
Presunúť na začiatok