Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Čiastka č. 033/2012 Z. z.

Čiastka č. 033/2012 Z. z.

Vydaná dňa: 19.04.2012
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
r1/c33/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z.
r2/c33/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 125/2012 Z. z.