Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Čiastka č. 131/2011 Z. z.

Čiastka č. 131/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2011
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od