Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2011>Čiastka č. 049/2011 Z. z.

Čiastka č. 049/2011 Z. z.

Vydaná dňa: 28.05.2011
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/2011 Z. z. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 01.06.2011
155/2011 Z. z. Oznámenie o opatrení náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011
156/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
157/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 28.05.2011