Čiastka č. 104/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
297/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 21.07.2009