Čiastka č. 76/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 30.03.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín 01.04.2007
159/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe 01.04.2007