Čiastka č. 199/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 05.11.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
491/2005 Z. z. Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2006