Čiastka č. 100/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
226/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci 01.06.2005