Čiastka č. 189/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 08.11.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
433/2003 Z. z. Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
434/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodnej dohody o kakau 2001
435/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
r1/c189/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 430/2003 Z. z.