Čiastka č. 127/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14. 6. 2002
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonaní vnútorného auditu 1. 7. 2002
287/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete