Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1995>Čiastka č. 066/1995 Z. z.

Čiastka č. 066/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 29.09.1995
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
194/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch 01.10.1995
195/1995 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
196/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve