Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1992>Čiastka č. 073/1992 Z. z.

Čiastka č. 073/1992 Z. z.

Vydaná dňa: 07.07.1992
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
357/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
358/1992 Zb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 01.01.1993
359/1992 Zb. Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech 01.01.1993
360/1992 Zb. Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 07.07.1992
p1/c73/1992 Zb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně