Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1991>Čiastka č. 060/1991 Z. z.

Čiastka č. 060/1991 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.1991
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
324/1991 Zb. Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 15.08.1991
325/1991 Zb. Oznámenie Federálneho výboru pre životné prostredie o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času
p1/c60/1991 Zb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch 15.08.1991