Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Čiastka č. 086/1990 Z. z.

Čiastka č. 086/1990 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.1990
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
526/1990 Zb. Zákon o cenách 01.01.1991
527/1990 Zb. Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 01.01.1991
528/1990 Zb. Devízový zákon 01.01.1991
529/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd 05.01.1991