Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1989>Čiastka č. 038/1989 Z. z.

Čiastka č. 038/1989 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1989
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu 01.01.1990
193/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani 01.01.1990
194/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zrušení niektorých finančnoprávnych predpisov 01.01.1990
195/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania 01.01.1990
196/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase 01.01.1990
197/1989 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 01.01.1990
198/1989 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 01.01.1990
199/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov 01.01.1990
200/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu 01.01.1990
201/1989 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o úverových vzťahoch socialistických organizácií 01.01.1990