Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1989>Čiastka č. 015/1989 Z. z.

Čiastka č. 015/1989 Z. z.

Vydaná dňa: 25.05.1989
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/1989 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace 01.06.1989
55/1989 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.06.1989
56/1989 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 93 (Louny - východ) a č. 150 (Prostějov)
57/1989 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hl. m. Prahy ve volebním obvodu č. 207 (Praha 5 - sídliště Barrandov I)
58/1989 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 29 (okr. Děčín) a č. 105 (okr. Louny)
59/1989 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory 01.09.1989
60/1989 Zb. Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy 01.07.1989
o1/c15/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c15/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov