Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1968>Čiastka č. 047/1968 Z. z.

Čiastka č. 047/1968 Z. z.

Vydaná dňa: 27.12.1968
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody 01.01.1969
174/1968 Zb. Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce 01.01.1969
175/1968 Zb. Zákon o meste Brne 01.01.1969
176/1968 Zb. Zákon o Kancelárii prezidenta republiky 01.01.1969
177/1968 Zb. Zákon o vernostnom prídavku baníkov 01.02.1969