Čiastka č. 71/1964 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom jednotných roľníckych družstiev 01.09.1964
170/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií 01.09.1964