Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1957>Čiastka č. 017/1957 Z. z.

Čiastka č. 017/1957 Z. z.

Vydaná dňa: 03.07.1957
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok 18.07.1957