Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1956>Čiastka č. 017/1956 Z. z.

Čiastka č. 017/1956 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.1956
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov 01.09.1956
31/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov 01.07.1956
32/1956 Zb. Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly 16.06.1956