Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1950>Čiastka č. 031/1950 Z. z.

Čiastka č. 031/1950 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.1950
BigArrow
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/1950 Zb. zákon o telekomunikáciách 01.07.1950
73/1950 Zb. Nariadenie o povoľovaní telekomunikačných zariadení 01.07.1950