Nariadenie vlády č. 14/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 18.01.2018
Účinnosť od 18.01.2018
18.01.2018

14

18.01.2018

NARIADENIE VLÁDY

18.01.2018

Slovenskej republiky

18.01.2018

z 10. januára 2018

18.01.2018

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

18.01.2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


18.01.2018

§ 1

18.01.2018

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2018 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.

18.01.2018

§ 2

18.01.2018

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 364/2016 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.


18.01.2018

§ 3

18.01.2018

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


18.01.2018

Robert Fico v. r.


18.01.2018

18.01.2018

Príloha k nariadeniu vlády č. 14/2018 Z. z.

18.01.2018

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

18.01.2018
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2570,00597,00628,50671,50717,50759,00810,00860,50910,50
2od 2 do 4603,50632,50665,00711,50760,50804,00857,50911,50965,00
3od 4 do 6637,00668,00703,00751,00803,00849,00905,50962,501 019,50
4od 6 do 9671,50703,00740,00790,00846,00894,00953,501 017,001 073,50
5od 9 do 12704,50738,50776,50829,50888,00939,501 001,501 065,001 128,00
6od 12 do 15738,50772,50813,50870,00930,50984,501 051,001 116,001 182,00
7od 15 do 18771,00808,50850,00909,50973,501 029,001 098,501 167,501 236,50
8od 18 do 21805,00843,50888,00948,501 016,001 073,501 147,001 219,001 291,00
9od 21 do 24838,00878,50925,00988,501 058,001 119,001 194,501 270,501 345,00
10od 24 do 28871,50914,00962,001 028,501 100,501 165,001 242,501 322,001 400,00
11od 28 do 32905,00948,50999,001 068,001 143,001 209,501 291,001 372,001 454,00
12nad 32938,50985,001 036,501 108,001 185,501 254,501 339,001 430,001 508,50