Vyhláška č. 346/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017

OBSAH

31.12.2017

346

31.12.2017

VYHLÁŠKA

31.12.2017

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

31.12.2017

z 19. decembra 2017,

31.12.2017

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

31.12.2017

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


31.12.2017

§ 1

31.12.2017

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

31.12.2017
Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štátPoistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov0,69450,7891
2.od 5 do 9 rokov0,37560,4257
3.od 10 do 14 rokov0,39370,4245
4.od 15 do 19 rokov0,36490,22120,51580,3909
5.od 20 do 24 rokov0,36390,23660,48790,3210
6.od 25 do 29 rokov0,44770,24610,77920,4740
7.od 30 do 34 rokov0,49570,26300,90870,6330
8.od 35 do 39 rokov0,45400,28710,86680,8153
9.od 40 do 44 rokov0,43660,31260,87010,8811
10.od 45 do 49 rokov0,47130,35541,10611,1438
11.od 50 do 54 rokov0,50840,42521,30331,4804
12.od 55 do 59 rokov0,54910,50441,41431,7981
13.od 60 do 64 rokov0,62060,62720,98391,4217
14.od 65 do 69 rokov0,79300,90771,12121,4942
15.od 70 do 74 rokov0,93051,18111,30661,7748
16.od 75 do 79 rokov1,00850,87051,47332,0177
17.od 80 rokov0,35410,27781,52641,8430
31.12.2017

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

31.12.2017

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

31.12.2017

§ 2

31.12.2017

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

31.12.2017
ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.ASTAstma0,9463
2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu18,0080
3.CNSOchorenie mozgu a miechy9,0008
4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma2,3303
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída1,6043
6.DEPLiečba antidepresívami0,5978
7.DM1Diabetes typu I3,0137
8.DM2Diabetes typu II0,6348
9.DMHDiabetes s hypertenziou0,8899
10.EPIEpilepsia1,1773
11.HIVHIV/AIDS13,9935
12.CHOHypercholesterolémia0,3355
13.KVSSrdcové choroby1,6338
14.ONKMalignity15,3608
15.PARParkinsonova choroba2,3707
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí1,2937
17.RASLiečba rastovým hormónom7,6423
18.RENRenálne zlyhanie30,0140
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF1,3955
20.TRATransplantácie6,5867
21.HORHormonálna onkoliečba3,0454
22.NPPNeuropatická bolesť2,9302
23.HEMHemofília90,5109
24.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou13,0124
25.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia51,7241
26.THYPoruchy štítnej žľazy0,3890
31.12.2017

§ 3

31.12.2017

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


31.12.2017

§ 4

31.12.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2017.


31.12.2017

v z. Andrea Kalavská v. r.