Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

01.01.2018

278

01.01.2018

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2018

Slovenskej republiky

01.01.2018

z 11. októbra 2017,

01.01.2018

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

01.01.2018

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.2018

§ 1

01.01.2018

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na

01.01.2018

a) 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.2018

b) 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.2018

§ 2

01.01.2018

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

01.01.2018

§ 3

01.01.2018

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


01.01.2018

Robert Fico v. r.