Vyhláška č. 26/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017
01.03.2017

26

01.03.2017

VYHLÁŠKA

01.03.2017

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.03.2017

z 13. februára 2017,

01.03.2017

ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

01.03.2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.03.2017

§ 1

01.03.2017

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.


01.03.2017

§ 2

01.03.2017

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 112/2016 Z. z., ktorou sa na rok 2016 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

01.03.2017

§ 3

01.03.2017

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


01.03.2017

Lucia Žitňanská v. r.


01.03.2017

01.03.2017

Príloha k vyhláške č. 26/2017 Z. z.

01.03.2017

Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí

01.03.2017
Poradové
číslo
Názov výstrojnej súčastiMerná
jednotka
Počet merných
jednotiek na
výdaj
Cena za
mernú
jednotku
v eurách
Cena spolu
v eurách
1.Bunda krátkaks1118,80118,80
2.Čiapka zimnáks14,354,35
3.Čiapka so šiltomks15,395,39
4.Čiapka so štítkom (klobúčik)ks116,5016,50
5.Gombík napichovacíks60,432,58
6.Hviezda hodnostnáks240,4310,32
7.Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmiks218,5437,08
8.Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmiks218,5437,08
9.Náplecníkypár35,1515,45
10.Nohavice (sukňa)ks154,6054,60
11.Nohavice letné (sukňa letná)ks154,6054,60
12.Opasok koženýks17,997,99
13.Poltopánky celoročnépár146,8046,80
14.Poltopánky letnépár131,8031,80
15.Ponožky letnépár60,905,40
16.Ponožky zimnépár31,333,99
17.Pulóverks139,8439,84
18.Rukavice koženépár117,3417,34
19.Sakoks1118,80118,80
20.Spona na viazankuks13,843,84
21.Šálks17,447,44
22.Topánky celoročnépár1110,40110,40
23.Vestaks129,9529,95
24.Vetrovkaks1154,80154,80
25.Viazankaks14,204,20
Spolu:939,34