Opatrenie č. 233/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

01.01.2018

233

01.01.2018

OPATRENIE

01.01.2018

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2018

zo 16. augusta 2017

01.01.2018

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

01.01.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2018

§ 1

01.01.2018

Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 214,70 eura.

01.01.2018

§ 2

01.01.2018

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 451/2013 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.


01.01.2018

§ 3

01.01.2018

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


01.01.2018

Ján Richter v. r.