Opatrenie č. 219/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

Platnosť od 21.09.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

01.01.2018

219

01.01.2018

OPATRENIE

01.01.2018

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2018

z 13. septembra 2017

01.01.2018

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

01.01.2018

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2018

§ 1

01.01.2018

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


01.01.2018

§ 2

01.01.2018

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


01.01.2018

Peter Kažimír v. r.