Opatrenie č. 206/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 22.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.08.2017