Opatrenie č. 206/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 22.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

01.09.2017

206

01.09.2017

OPATRENIE

01.09.2017

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.09.2017

zo 16. augusta 2017

01.09.2017

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

01.09.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2017

§ 1

01.09.2017

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

01.09.2017

a) suma podľa § 3 ods. 6 zákona je 503,50 eura,

01.09.2017

b) suma podľa § 4 ods. 3 zákona je 928,74 eura,

01.09.2017

c) suma podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona je 139,09 eura,

01.09.2017

d) suma podľa § 6 ods. 4 zákona je 176,84 eura,

01.09.2017

e) suma podľa § 6 ods. 5 zákona je 125,78 eura,

01.09.2017

f) suma podľa § 7 ods. 4 zákona je 72, 86 eura.

01.09.2017

§ 2

01.09.2017

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 236/2013 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.


01.09.2017

§ 3

01.09.2017

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


01.09.2017

Ján Richter v. r.