Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017 do31.12.2017
Zrušený 358/2017 Z. z.
01.06.201731.12.2017

108

01.06.201731.12.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.06.201731.12.2017

Slovenskej republiky

01.06.201731.12.2017

z 10. mája 2017,

01.06.201731.12.2017

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.06.201731.12.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.06.201731.12.2017

§ 1

01.06.201731.12.2017

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júna 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.

01.06.201731.12.2017

§ 2

01.06.201731.12.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 365/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


01.06.201731.12.2017

§ 3

01.06.201731.12.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.


01.06.201731.12.2017

Robert Fico v. r.


01.06.201731.12.2017

01.06.201731.12.2017

Príloha k nariadeniu vlády č. 108/2017 Z. z.

01.06.201731.12.2017

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

01.06.201731.12.2017
Platová triedaPlatová tarifa
1.436,50
2.474,50
3.562,50
4.596,00
5.671,50
6.719,50
7.816,50
8.928,50
9.1 056,50