Vyhláška č. 379/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016
31.12.2016

379

31.12.2016

VYHLÁŠKA

31.12.2016

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

31.12.2016

zo 14. decembra 2016,

31.12.2016

ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017

31.12.2016

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


31.12.2016

§ 1

31.12.2016

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017 je uvedený v prílohe.

31.12.2016

§ 2

31.12.2016

Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2017 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2017.


31.12.2016

§ 3

31.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.


31.12.2016

Tomáš Drucker v. r.


31.12.2016

31.12.2016

Príloha k vyhláške č. 379/2016 Z. z.

31.12.2016

ZOZNAM FARMACEUTICKO-NAKLADOVYCH SKUPÍN NA ROK 2017

31.12.2016
Číslo farmaceutickonákladovej skupinyKód farmaceutickonákladovej skupinyNázov farmaceutickonákladovej skupiny podľa choroby alebo liečbyATC skupinaKód asociovaný s priradenými diagnózami podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb – MKCH – 10. revízie
1.ASTAstmaR03 okrem (R03AC18, R03AK03, R03BB, R03BC01, R03CC13, R03CC02)J40 - J47
2.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13E84
3.CNSOchorenie mozgu/miechyL03AB07, L03AB08, L03AX13, L04AA23, M03BX01G35 - G37, G80 -G83, I60 - I69
4.COPCHOCHP/ťažká astmaR03AC18, R03AK03, R03BBJ40 - J47
5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitídaA07EA06, A07EC02K50 - K52
6.DEPLiečba antidepresívamiN06A okrem (N06AA09, N06AX21)
7.DM1Diabetes typu IA10AE10 - E14
8.DM2Diabetes typu IIA10BE10 - E14
9.DMHDiabetes s hypertenziou(A10A a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09]) alebo (A10B a zároveň [C02 okrem (C02KX), C03 okrem (C03CA01), C07, C08 okrem (C08CA06), C09])I10 - I25
10.EPIEpilepsiaN03 okrem (N03AX12, N03AX16, N03AE01)G40, G41
11.HIVHIV/AIDSJ05AE, J05AF okrem (J05AF07, J05AF08, J05AF10, J05AF11), J05AG, J05AR, J05AX okrem (J05AX05)B20 - B24
12.CHOHypercholesterolémiaC10 okrem (C10AC01, C10BX03)E78
13.KVSSrdcové chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01I20 - I52
14.ONKMalignityL01 okrem (L01BA01), L03AA, L04AX04C00 - D48
15.PARParkinsonova chorobaN04BG20, G21, G22
16.PSYAntipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostíN05A okrem (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51F00 - F99, G30 - G32
17.RASLiečba rastovým hormónomH01AC01E23, Q96
18.RENRenálne zlyhanieB03X, V03AEN17 - N19, D46
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CB01, M01CC01, P01BA02M05 - M09, M30 -M36
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi TNFL04AA11, L04AA24, L04AB, L04AC okrem (L04AC05)
21.TRATransplantácieL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AD01, L04AD02
22.HORHormonálna onkoliečbaL02C00 - D48
23.NPPNeuropatická bolesťN01BX04, N03AX12, N03AX16
24.HEMHemofíliaB02BD okrem B02BD01D66 - D68
31.12.2016

Vysvetlivky:

31.12.2016

1. ATC skupina je anatomicko-terapeuticko-chemická skupina.

31.12.2016

2. Ak je v stĺpci ATC skupina uvedených viacero ATC skupín oddelených čiarkou, podmienka vydania alebo podania aspoň 181 štandardných dávok liečiva podľa § 27b ods. 2 zákona je splnená, ak dosiahne aspoň 181 štandardných dávok liečiva v úhrne vo všetkých týchto ATC skupinách.

31.12.2016

3. Ak je ATC skupina definovaná reťazcom, ktorý má menej ako sedem znakov, zahŕňa všetky ATC kódy, ktoré sa začínajú týmto reťazcom.