Nariadenie vlády č. 365/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
01.01.2017

365

01.01.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2017

Slovenskej republiky

01.01.2017

zo 14. decembra 2016,

01.01.2017

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.01.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.2017

§ 1

01.01.2017

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.


01.01.2017

§ 2

01.01.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

01.01.2017

§ 3

01.01.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Robert Fico v. r.


01.01.2017

01.01.2017

Príloha k nariadeniu vlády č. 365/2016 Z. z.

01.01.2017

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

01.01.2017
Platová triedaPlatová tarifa
1.376,00
2.404,50
3.436,50
4.474,50
5.562,50
6.596,00
7.671,50
8.719,50
9.816,50
10.928,50
11.1056,50