15.12.2016

331

15.12.2016

VYHLÁŠKA

15.12.2016

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

15.12.2016

z 25. novembra 2016

15.12.2016

o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

15.12.2016

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


15.12.2016

§ 1

15.12.2016

Predmet úpravy

15.12.2016

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.

15.12.2016

§ 2

15.12.2016

Druhy služobnej rovnošaty

15.12.2016

(1) Druhy služobnej rovnošaty sú

15.12.2016

a) služobná rovnošata vzor 2000,

15.12.2016

b) služobná rovnošata vzor 2015,

15.12.2016

c) služobná rovnošata cvičná vzor 85,

15.12.2016

d) služobná rovnošata cvičná vzor 2015,

15.12.2016

e) služobná rovnošata pracovná,

15.12.2016

f) služobná rovnošata pre psovoda,

15.12.2016

g) služobná rovnošata pracovná pre psovoda,

15.12.2016

h) služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny,

15.12.2016

i) služobná rovnošata pre lektora/inštruktora,

15.12.2016

j) služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora.

15.12.2016

(2) Služobná rovnošata má špecifické znaky, ktorými sú

15.12.2016

a) hodnostné označenie

15.12.2016

1. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2000,

15.12.2016

2. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2015,

15.12.2016

3. s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2015,

15.12.2016

4. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate cvičnej vzor 85,

15.12.2016

5. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate cvičnej vzor 2015,

15.12.2016

6. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pracovnej,

15.12.2016

7. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pre psovoda,

15.12.2016

8. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pracovnej pre psovoda,

15.12.2016

9. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pre člena zásahovej skupiny,

15.12.2016

10. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pre lektora/inštruktora,

15.12.2016

11. vyšívané na suchý zips k služobnej rovnošate pracovnej pre lektora/inštruktora,

15.12.2016

b) náplecníky

15.12.2016

1. navliekacie náplecníky bez lemovania,

15.12.2016

2. navliekacie náplecníky bez lemovania s vyšívaným hodnostným označením,

15.12.2016

3. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním,

15.12.2016

4. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

15.12.2016

5. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním,

15.12.2016

6. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

15.12.2016

7. navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len „ordinariát“),

15.12.2016

8. navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

15.12.2016

c) odznak morený so štátnym znakom na čiapku,

15.12.2016

d) odznak ordinariátu,

15.12.2016

e) odznak príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) zaradeného na úseku justičnej stráže,

15.12.2016

f) odznak so štátnym znakom na čiapku,

15.12.2016

g) odznak Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky,

15.12.2016

h) odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

15.12.2016

i) odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru,

15.12.2016

j) označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

15.12.2016

k) označenie pre generála (lipová ratolesť),

15.12.2016

l) označenie s nápisom

15.12.2016

1. „ZVJS“,

15.12.2016

2. „LEKTOR“,

15.12.2016

3. „INŠTRUKTOR“,

15.12.2016

m) rovnošatové gombíky

15.12.2016

1. kovové zlatisté našívacie malé s priemerom 15 mm,

15.12.2016

2. kovové zlatisté našívacie veľké s priemerom 22 mm a 26 mm,

15.12.2016

3. kovové zlatisté napichovacie s priemerom 15 mm,

15.12.2016

n) rukávový znak inštruktora referátu výcviku odboru ochrany,

15.12.2016

o) rukávový znak inštruktora streleckej prípravy,

15.12.2016

p) rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

15.12.2016

1. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog,

15.12.2016

2. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín,

15.12.2016

q) rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

15.12.2016

r) rukávový znak vyjednávača,

15.12.2016

s) rukávový znak zásahovej skupiny,

15.12.2016

t) spona na viazanku,

15.12.2016

u) vyšívaný znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru na čiapke,

15.12.2016

v) vyšívaný znak so štátnym znakom na čiapke.

15.12.2016

(3) Zobrazenie druhov služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.

15.12.2016

§ 3

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2000

15.12.2016

Služobnú rovnošatu vzor 2000 tvorí

15.12.2016

a) bunda krátka,

15.12.2016

b) čiapka kožušinová alebo čiapka zimná,

15.12.2016

c) čiapka so šiltom,

15.12.2016

d) čiapka so štítkom, pre ženu klobúčik,

15.12.2016

e) golier kožušinový,

15.12.2016

f) gombík napichovací,

15.12.2016

g) hviezda hodnostná (pre práporčícke hodnosti, pre dôstojnícke hodnosti, pre hodnosť generála),

15.12.2016

h) košeľa s dlhými rukávmi, pre ženu blúzka s dlhými rukávmi,

15.12.2016

i) košeľa s krátkymi rukávmi, pre ženu blúzka s krátkymi rukávmi,

15.12.2016

j) náplecníky (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním),

15.12.2016

k) nohavice, pre ženu nohavice alebo sukňa,

15.12.2016

l) nohavice letné, pre ženu nohavice letné alebo sukňa letná,

15.12.2016

m) opasok kožený,

15.12.2016

n) poltopánky celoročné,

15.12.2016

o) poltopánky letné,

15.12.2016

p) ponožky letné,

15.12.2016

q) ponožky zimné,

15.12.2016

r) pulóver,

15.12.2016

s) rukavice kožené,

15.12.2016

t) sako,

15.12.2016

u) spona na viazanku,

15.12.2016

v) šál,

15.12.2016

w) topánky celoročné,

15.12.2016

x) vesta,

15.12.2016

y) vetrovka letná alebo vetrovka,

15.12.2016

z) vetrovka zimná alebo vetrovka,

15.12.2016

aa) viazanka.

15.12.2016

§ 4

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2015

15.12.2016

Služobnú rovnošatu vzor 2015 tvorí

15.12.2016

a) bunda krátka so žltou výpustkou,

15.12.2016

b) čiapka so šiltom,

15.12.2016

c) čiapka so štítkom so žltou výpustkou, pre ženu klobúčik,

15.12.2016

d) čiapka zimná,

15.12.2016

e) gombík napichovací,

15.12.2016

f) hviezda hodnostná (pre práporčícke hodnosti, pre dôstojnícke hodnosti, pre hodnosť generála),

15.12.2016

g) košeľa s dlhými rukávmi, pre ženu blúzka s dlhými rukávmi,

15.12.2016

h) košeľa s krátkymi rukávmi, pre ženu blúzka s krátkymi rukávmi,

15.12.2016

i) náplecníky (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním),

15.12.2016

j) náplecníky s vyšívaným hodnostným označením (navliekacie bez lemovania, navliekacie so striebristým lemovaním, navliekacie so zlatistým lemovaním s vyšívanými hodnostnými hviezdami podľa príslušnej hodnosti),

15.12.2016

k) nohavice celoročné bez žltej výpustky, pre ženu nohavice celoročné bez žltej výpustky alebo sukňa celoročná bez žltej výpustky,

15.12.2016

l) nohavice celoročné so žltou výpustkou, pre ženu nohavice celoročné so žltou výpustkou alebo sukňa celoročná so žltou výpustkou,

15.12.2016

m) nohavice letné bez žltej výpustky, pre ženu nohavice letné bez žltej výpustky alebo sukňa letná bez žltej výpustky,

15.12.2016

n) nohavice letné so žltou výpustkou, pre ženu nohavice letné so žltou výpustkou alebo sukňa letná so žltou výpustkou,

15.12.2016

o) opasok kožený,

15.12.2016

p) poltopánky celoročné,

15.12.2016

q) poltopánky letné,

15.12.2016

r) ponožky letné,

15.12.2016

s) ponožky zimné,

15.12.2016

t) pulóver,

15.12.2016

u) rukavice kožené,

15.12.2016

v) sako so žltou výpustkou,

15.12.2016

w) spona na viazanku,

15.12.2016

x) šál,

15.12.2016

y) topánky celoročné,

15.12.2016

z) vesta,

15.12.2016

aa) vetrovka so žltou výpustkou (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

15.12.2016

ab) viazanka.

15.12.2016

§ 5

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 85

15.12.2016

Služobnú rovnošatu cvičnú vzor 85 tvorí

15.12.2016

a) blúza vzor 85,

15.12.2016

b) čiapka vzor 85,

15.12.2016

c) nohavice vzor 85,

15.12.2016

d) plášť s kapucňou vzor 85.

15.12.2016

§ 6

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

15.12.2016

Služobnú rovnošatu cvičnú vzor 2015 tvorí

15.12.2016

a) bunda celoročná (s odopínateľnými rukávmi),

15.12.2016

b) čiapka,

15.12.2016

c) nohavice celoročné,

15.12.2016

d) nohavice letné,

15.12.2016

e) nohavice letné krátke,

15.12.2016

f) tričko s dlhými rukávmi s priekrčníkom ku krku alebo v tvare „V“,

15.12.2016

g) tričko s krátkymi rukávmi s priekrčníkom ku krku alebo v tvare „V“,

15.12.2016

h) vetrovka (s odopínateľnou tepelnou vložkou).

15.12.2016

§ 7

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pracovnú tvorí

15.12.2016

a) blúza pracovná,

15.12.2016

b) nohavice pracovné.

15.12.2016

§ 8

15.12.2016

Služobná rovnošata pre psovoda

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pre psovoda tvorí

15.12.2016

a) bunda pre psovoda (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

15.12.2016

b) nohavice letné pre psovoda,

15.12.2016

c) nohavice zimné pre psovoda.

15.12.2016

§ 9

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pracovnú pre psovoda tvorí kombinéza pre psovoda.

15.12.2016

§ 10

15.12.2016

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pre člena zásahovej skupiny tvorí

15.12.2016

a) kombinéza,

15.12.2016

b) dvojdielna služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny

15.12.2016

1. blúza,

15.12.2016

2. nohavice.

15.12.2016

§ 11

15.12.2016

Služobná rovnošata pre lektora/inštruktora

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pre lektora/inštruktora tvorí

15.12.2016

a) bunda pre lektora/inštruktora (s odopínateľnou tepelnou vložkou),

15.12.2016

b) nohavice letné pre lektora/inštruktora,

15.12.2016

c) nohavice zimné pre lektora/inštruktora.

15.12.2016

§ 12

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora

15.12.2016

Služobnú rovnošatu pracovnú pre lektora/inštruktora tvorí kombinéza pre lektora/inštruktora.

15.12.2016

§ 13

15.12.2016

Výberové rovnošatové doplnky

15.12.2016

Výberové rovnošatové doplnky sú

15.12.2016

a) čiapka bareta,

15.12.2016

b) čiapka lodička,

15.12.2016

c) funkčné ponožky letné,

15.12.2016

d) funkčné ponožky zimné,

15.12.2016

e) kabát zimný dvojradový dámsky,

15.12.2016

f) kabát zimný jednoradový pánsky, pre ženu kabát zimný jednoradový dámsky,

15.12.2016

g) kľúčenka,

15.12.2016

h) nepremokavý odev,

15.12.2016

i) obal na služobný preukaz (veľký),

15.12.2016

j) obuv športová (bežecká, halová),

15.12.2016

k) polokošeľa s dlhými rukávmi,

15.12.2016

l) polokošeľa s krátkymi rukávmi,

15.12.2016

m) polotričko s krátkymi rukávmi,

15.12.2016

n) poltopánky trekové,

15.12.2016

o) rolák,

15.12.2016

p) šatka slávnostná,

15.12.2016

q) taktická výstroj systému MOLLE,

15.12.2016

r) taktický opasok,

15.12.2016

s) termobielizeň,

15.12.2016

t) topánky členkové zimné,

15.12.2016

u) topánky trekové letné,

15.12.2016

v) topánky zimné,

15.12.2016

w) tričko s dlhými rukávmi v čiernej farbe,

15.12.2016

x) tričko s krátkymi rukávmi v čiernej farbe,

15.12.2016

y) vesta pod sako,

15.12.2016

z) vesta taktická pre psovoda,

15.12.2016

aa) viazanka na gumu,

15.12.2016

ab) viazanka slávnostná,

15.12.2016

ac) viazanka so znakom zboru.


15.12.2016

§ 14

15.12.2016

Účinnosť

15.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.


15.12.2016

Lucia Žitňanská v. r.


15.12.2016

15.12.2016

Príloha k vyhláške č. 331/2016 Z. z.

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2000 – muž

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2000 – žena

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2015 – muž

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata vzor 2015 – žena

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – muž

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – žena

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – muž

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – žena

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pre psovoda

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda – taktická vesta

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – kombinéza

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – blúza a nohavice

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnošata pre lektora/inštruktora

15.12.2016

15.12.2016

Služobná rovnašata pracovná pre lektora/inštruktora

15.12.2016

15.12.2016

Hodnostné označenie kovové na navliekacích náplecníkoch vzor 2000

15.12.2016

15.12.2016

Hodnostné označenie kovové na navliekacích náplecníkoch vzor 2015

15.12.2016

15.12.2016

Hodnostné označenie s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch vzor 2015

15.12.2016

15.12.2016

Hodnostné označenie vyšívané na suchý zips

15.12.2016

15.12.2016

Hodnostné označenie vyšívané na suchý zips vzor 2015

15.12.2016

15.12.2016

Navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

15.12.2016

15.12.2016

Navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

15.12.2016

15.12.2016

Označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

15.12.2016

15.12.2016

Označenie pre generála (lipová ratolesť)

15.12.2016

15.12.2016

Odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru

15.12.2016

15.12.2016

Odznak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže

15.12.2016

15.12.2016

Odznak ordinariátu

15.12.2016

15.12.2016

Odznak Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

15.12.2016

15.12.2016

Odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

15.12.2016

15.12.2016

Odznak so štátnym znakom na čiapku

15.12.2016

15.12.2016

Odznak morený so štátnym znakom na čiapku

15.12.2016

15.12.2016

Označenie s nápisom „ZVJS“

15.12.2016

15.12.2016

Označenie s nápisom „LEKTOR“

15.12.2016

15.12.2016

Označenie s nápisom „INŠTRUKTOR“

15.12.2016

15.12.2016

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací malý Ø 15 mm

15.12.2016

15.12.2016

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací veľký Ø 22 mm Ø 26 mm

15.12.2016

15.12.2016

Rovnošatový gombík kovový zlatistý napichovací Ø 15 mm

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak inštruktora referátu výcviku odboru ochrany

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak inštruktora streleckej prípravy

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak vyjednávača

15.12.2016

15.12.2016

Rukávový znak zásahovej skupiny

15.12.2016

15.12.2016

Spona na viazanku

15.12.2016

15.12.2016

Vyšívaný znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru na čiapke

15.12.2016

15.12.2016

Vyšívaný znak so štátnym znakom na čiapke

15.12.2016