Nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Platnosť od 21.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 278/2017 Z. z.

OBSAH

01.01.201731.12.2017

280

01.01.201731.12.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201731.12.2017

Slovenskej republiky

01.01.201731.12.2017

z 12. októbra 2016,

01.01.201731.12.2017

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

01.01.201731.12.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201731.12.2017

§ 1

01.01.201731.12.2017

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na

01.01.201731.12.2017

a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201731.12.2017

b) 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201731.12.2017

§ 2

01.01.201731.12.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

01.01.201731.12.2017

§ 3

01.01.201731.12.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.201731.12.2017

Robert Fico v. r.