Opatrenie č. 269/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Platnosť od 11.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

01.01.2017

269

01.01.2017

OPATRENIE

01.01.2017

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2017

z 19. septembra 2016

01.01.2017

o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

01.01.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


01.01.2017

§ 1

01.01.2017

Dôchodkový vek sa zvyšuje o 76 dní.

01.01.2017

§ 2

01.01.2017

Dôchodkový vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov a 76 dní.

01.01.2017

§ 3

01.01.2017

Referenčný vek na kalendárny rok 2017 je 62 rokov.


01.01.2017

§ 4

01.01.2017

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2017

Ján Richter v. r.