Vyhláška č. 17/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 360/2016 Z. z.
01.01.201631.12.2016

17

01.01.201631.12.2016

VYHLÁŠKA

01.01.201631.12.2016

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.01.201631.12.2016

zo 14. decembra 2015,

01.01.201631.12.2016

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

01.01.201631.12.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. d) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.201631.12.2016

§ 1

01.01.201631.12.2016

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.


01.01.201631.12.2016

§ 2

01.01.201631.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.201631.12.2016

Juraj Draxler v. r.


01.01.201631.12.2016

01.01.201631.12.2016

Príloha k vyhláške č 17/2016 Z. z.

01.01.201631.12.2016

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

01.01.201631.12.2016

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)

01.01.201631.12.2016

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S0

01.01.201631.12.2016

NEZAVEDENÉ LÁTKY

01.01.201631.12.2016

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu, a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy pre liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S1

01.01.201631.12.2016

ANABOLICKÉ LÁTKY

01.01.201631.12.2016

Podskupina S1.1

01.01.201631.12.2016

Androgénne anabolické steroidy (AAS)

01.01.201631.12.2016

a) exogénne AAS zahŕňajúce

01.01.201631.12.2016

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

01.01.201631.12.2016

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

01.01.201631.12.2016

3. bolandiol (estr-4-én-3β,17β-diol),

01.01.201631.12.2016

4. bolasterón,

01.01.201631.12.2016

5. boldenón,

01.01.201631.12.2016

6. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

01.01.201631.12.2016

7. danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

01.01.201631.12.2016

8. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

9. desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

01.01.201631.12.2016

10. drostanolón,

01.01.201631.12.2016

11. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

01.01.201631.12.2016

12. fluoxymesterón,

01.01.201631.12.2016

13. formebolón,

01.01.201631.12.2016

14. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),

01.01.201631.12.2016

15. gestrinón,

01.01.201631.12.2016

16. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

01.01.201631.12.2016

17. kalusterón,

01.01.201631.12.2016

18. klostebol,

01.01.201631.12.2016

19. mestanolón,

01.01.201631.12.2016

20. mesterolón,

01.01.201631.12.2016

21. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

22. metándriol,

01.01.201631.12.2016

23. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

01.01.201631.12.2016

24. metenolón,

01.01.201631.12.2016

25. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

26. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androst-1-én-3-ón),

01.01.201631.12.2016

27. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestr-4-én-3-ón),

01.01.201631.12.2016

28. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

29. metyltestosterón,

01.01.201631.12.2016

30. mibolerón,

01.01.201631.12.2016

31. nandrolón,

01.01.201631.12.2016

32. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),

01.01.201631.12.2016

33. norboletón,

01.01.201631.12.2016

34. norklostebol,

01.01.201631.12.2016

35. noretándrolón,

01.01.201631.12.2016

36. oxabolón,

01.01.201631.12.2016

37. oxandrolón,

01.01.201631.12.2016

38. oxymesterón,

01.01.201631.12.2016

39. oxymetolón,

01.01.201631.12.2016

40. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

01.01.201631.12.2016

41. quinbolón,

01.01.201631.12.2016

42. stanozolol,

01.01.201631.12.2016

43. stenbolón,

01.01.201631.12.2016

44. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

01.01.201631.12.2016

45. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

46. trenbolón (17β-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón),

01.01.201631.12.2016

47. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 46.

01.01.201631.12.2016

b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne

01.01.201631.12.2016

1. androsténdiol (androst-5-én-3β,17β-diol),

01.01.201631.12.2016

2. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),

01.01.201631.12.2016

3. dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

01.01.201631.12.2016

4. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),

01.01.201631.12.2016

5. testosterón,

01.01.201631.12.2016

6. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až piatom bode

01.01.201631.12.2016

6.1. 5α-androstán-3α,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.2. 5α-androstán-3α,17β-diol,

01.01.201631.12.2016

6.3. 5α-androstán-3β,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.4. 5α-androstán-3β,17β-diol,

01.01.201631.12.2016

6.5. 5β-androstán-3α,17β-diol,

01.01.201631.12.2016

6.6. androst-4-én-3α,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.7. androst-4-én-3α,17β-diol,

01.01.201631.12.2016

6.8. androst-4-én-3β,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.9. androst-5-én-3α,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.10. androst-5-én-3α,17β-diol,

01.01.201631.12.2016

6.11. androst-5-én-3β,17α-diol,

01.01.201631.12.2016

6.12. 4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),

01.01.201631.12.2016

6.13. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),

01.01.201631.12.2016

6.14. epi-dihydrotestosterón,

01.01.201631.12.2016

6.15. epitestosterón,

01.01.201631.12.2016

6.16. etiocholanolón,

01.01.201631.12.2016

6.17. androsterón (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón),

01.01.201631.12.2016

6.18. 7α-hydroxy-DHEA,

01.01.201631.12.2016

6.19. 7β-hydroxy-DHEA,

01.01.201631.12.2016

6.20. 7-keto-DHEA,

01.01.201631.12.2016

6.21. 19-norandrosterón,

01.01.201631.12.2016

6.22. 19-noretiocholanolón.

01.01.201631.12.2016

Podskupina S1.2

01.01.201631.12.2016

Iné anabolické látky

01.01.201631.12.2016

1. klenbuterol,

01.01.201631.12.2016

2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín a ostarín),

01.01.201631.12.2016

3. tibolón,

01.01.201631.12.2016

4. zeranol,

01.01.201631.12.2016

5. zilpaterol.

01.01.201631.12.2016

Poznámka k skupine S1

01.01.201631.12.2016

Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie

01.01.201631.12.2016

a) „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom, a

01.01.201631.12.2016

b) „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S2

01.01.201631.12.2016

PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ

01.01.201631.12.2016

Podskupina S2.1

01.01.201631.12.2016

Peptidové hormóny, príbuzné látky a mimetiká

01.01.201631.12.2016

a) agonisty receptora pre erytropoetín

01.01.201631.12.2016

1. látky stimulujúce erytropoézu

01.01.201631.12.2016

1.1 erytropoetín (EPO),

01.01.201631.12.2016

1.2 darbepoetín (dEPO),

01.01.201631.12.2016

1.3 EPO-Fc,

01.01.201631.12.2016

1.4 EPO mimetické peptidy, CNTO 530, peginesatid,

01.01.201631.12.2016

1.5 metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA),

01.01.201631.12.2016

2. neerytropoetínové agonisty receptora pre EPO

01.01.201631.12.2016

2.1 ARA-290,

01.01.201631.12.2016

2.2 asialo EPO,

01.01.201631.12.2016

2.3 karbamylovaný EPO,

01.01.201631.12.2016

b) stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov a HIF aktivátory

01.01.201631.12.2016

1. kobalt,

01.01.201631.12.2016

2. FG-4592,

01.01.201631.12.2016

3. argón,

01.01.201631.12.2016

4. xenón,

01.01.201631.12.2016

c) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, gonadorelín, leuprorelín),

01.01.201631.12.2016

d) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

01.01.201631.12.2016

e) rastový hormón (GH), hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1295, sermorelín a tesamorelín), sekretalógy rastového hormónu [ghrelín a mimetiká ghrelínu (anamorelín a ipamorelín)], peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-6, hexarelín a pralmorelín (GHRP-2)].

01.01.201631.12.2016

Podskupina S2.2

01.01.201631.12.2016

Rastové faktory

01.01.201631.12.2016

1. fibroblastové rastové faktory (FGFs),

01.01.201631.12.2016

2. hepatocytový rastový faktor (HGF),

01.01.201631.12.2016

3. inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

01.01.201631.12.2016

4. mechano rastové faktory (MGFs),

01.01.201631.12.2016

5. rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

01.01.201631.12.2016

6. vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

01.01.201631.12.2016

7. rastové faktory ovplyvňujúce

01.01.201631.12.2016

7.1. syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva,

01.01.201631.12.2016

7.2. vaskularizáciu,

01.01.201631.12.2016

7.3. využitie energie,

01.01.201631.12.2016

7.4. regeneratívnu kapacitu alebo

01.01.201631.12.2016

7.5. typ svalových vlákien.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S3

01.01.201631.12.2016

BETA-2 AGONISTY

01.01.201631.12.2016

Beta-2 agonisty vrátane optických izomérov okrem

01.01.201631.12.2016

1. inhalovaného salbutamolu (maximálne 1 600 µg za 24 hodín),

01.01.201631.12.2016

2. inhalovaného formoterolu (maximálna dodaná dávka 54 µg za 24 hodín) a

01.01.201631.12.2016

3. salmeterolu, ak sa podáva v inhalačnej forme v súlade s liečebným režimom odporučeným výrobcom.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S4

01.01.201631.12.2016

HORMONÁLNE MODULÁTORY A METABOLICKÉ MODULÁTORY

01.01.201631.12.2016

Podskupina S4.1

01.01.201631.12.2016

Hormonálne modulátory

01.01.201631.12.2016

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

01.01.201631.12.2016

1. aminoglutetimid,

01.01.201631.12.2016

2. anastrozol,

01.01.201631.12.2016

3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

01.01.201631.12.2016

4. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

01.01.201631.12.2016

5. exemestán,

01.01.201631.12.2016

6. formestán,

01.01.201631.12.2016

7. letrozol,

01.01.201631.12.2016

8. testolaktón,

01.01.201631.12.2016

b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce

01.01.201631.12.2016

1. raloxifén,

01.01.201631.12.2016

2. tamoxifén,

01.01.201631.12.2016

3. toremifén,

01.01.201631.12.2016

c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce

01.01.201631.12.2016

1. cyklofenil,

01.01.201631.12.2016

2. fulvestrant,

01.01.201631.12.2016

3. klomifén,

01.01.201631.12.2016

d) látky modifikujúce funkcie myostatínu.

01.01.201631.12.2016

Podskupina S4.2

01.01.201631.12.2016

Metabolické modulátory

01.01.201631.12.2016

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK, AICAR),

01.01.201631.12.2016

2. agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom,

01.01.201631.12.2016

3. inzulín a jeho mimetiká,

01.01.201631.12.2016

4. trimetazidín,

01.01.201631.12.2016

5. meldónium.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S5

01.01.201631.12.2016

DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

01.01.201631.12.2016

Podskupina S5.1

01.01.201631.12.2016

1. dezmopresín,

01.01.201631.12.2016

2. expandéry plazmy (glycerol, intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

01.01.201631.12.2016

3. probenecid,

01.01.201631.12.2016

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

01.01.201631.12.2016

Podskupina S5.2

01.01.201631.12.2016

1. acetazolamid,

01.01.201631.12.2016

2. amilorid,

01.01.201631.12.2016

3. bumetanid,

01.01.201631.12.2016

4. furosemid,

01.01.201631.12.2016

5. chlortalidón,

01.01.201631.12.2016

6. indapamid,

01.01.201631.12.2016

7. kanrenón,

01.01.201631.12.2016

8. kyselina etakrynová,

01.01.201631.12.2016

9. metolazón,

01.01.201631.12.2016

10. spironolaktón,

01.01.201631.12.2016

11. tiazidy,

01.01.201631.12.2016

12. triamterén,

01.01.201631.12.2016

13. vaptany,

01.01.201631.12.2016

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

01.01.201631.12.2016

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú lokálne podané

01.01.201631.12.2016

1. drospirenón,

01.01.201631.12.2016

2. pamabróm,

01.01.201631.12.2016

3. inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid) podané oftalmologicky,

01.01.201631.12.2016

4. fenylpresín pri dentálnej anestézii.

01.01.201631.12.2016

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

01.01.201631.12.2016

SKUPINA M1

01.01.201631.12.2016

MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

01.01.201631.12.2016

1. podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiska akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu,

01.01.201631.12.2016

2. umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu kyslíka, prenosu kyslíka alebo prísunu kyslíka zahŕňajúce

01.01.201631.12.2016

2.1 perfluorované chemikálie,

01.01.201631.12.2016

2.2 efaproxiral (RSR13),

01.01.201631.12.2016

2.3 modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

01.01.201631.12.2016

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA M2

01.01.201631.12.2016

CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

01.01.201631.12.2016

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,

01.01.201631.12.2016

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických vyšetrení.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA M3

01.01.201631.12.2016

GÉNOVÝ DOPING

01.01.201631.12.2016

1. transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín s potenciálom zvýšiť športový výkon,

01.01.201631.12.2016

2. použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

01.01.201631.12.2016

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

01.01.201631.12.2016

B.1ZAKÁZANÉ LÁTKY

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S6

01.01.201631.12.2016

STIMULANCIÁ

01.01.201631.12.2016

Podskupina S6.1

01.01.201631.12.2016

Nešpecifikované stimulanciá

01.01.201631.12.2016

1. adrafinil,

01.01.201631.12.2016

2. amfepramón,

01.01.201631.12.2016

3. amfetamín,

01.01.201631.12.2016

4. amfetaminil,

01.01.201631.12.2016

5. amifenazol,

01.01.201631.12.2016

6. benfluorex,

01.01.201631.12.2016

7. benzylpiperazín,

01.01.201631.12.2016

8. bromantán,

01.01.201631.12.2016

9. fendimetrazín,

01.01.201631.12.2016

10. fenetylín,

01.01.201631.12.2016

11. fenfluramín,

01.01.201631.12.2016

12. fenkamín,

01.01.201631.12.2016

13. fenproporex,

01.01.201631.12.2016

14. fentermín,

01.01.201631.12.2016

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

01.01.201631.12.2016

16. furfenorex,

01.01.201631.12.2016

17. klobenzorex,

01.01.201631.12.2016

18. kokaín,

01.01.201631.12.2016

19. kropropamid,

01.01.201631.12.2016

20. krotetamid,

01.01.201631.12.2016

21. mefenorex,

01.01.201631.12.2016

22. mefentermín,

01.01.201631.12.2016

23. metamfetamín,

01.01.201631.12.2016

24. mezokarb,

01.01.201631.12.2016

25. modafinil,

01.01.201631.12.2016

26. norfenfluramín,

01.01.201631.12.2016

27. p-metylamfetamín,

01.01.201631.12.2016

28. prenylamín,

01.01.201631.12.2016

29. prolintán.

01.01.201631.12.2016

Podskupina S6.3

01.01.201631.12.2016

Špecifikované stimulanciá

01.01.201631.12.2016

1. adrenalín (epinefrín), okrem lokálneho podania alebo podania s lokálnymi anestetikami,

01.01.201631.12.2016

2. benzfetamín,

01.01.201631.12.2016

3. dimetylamfetamín,

01.01.201631.12.2016

4. efedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 µg/ml,

01.01.201631.12.2016

5. etamiván,

01.01.201631.12.2016

6. etylamfetamín,

01.01.201631.12.2016

7. etylefrín,

01.01.201631.12.2016

8. famprofazón,

01.01.201631.12.2016

9. fenbutrazát,

01.01.201631.12.2016

10. fenetylamín a jeho deriváty,

01.01.201631.12.2016

11. fenkamfamín,

01.01.201631.12.2016

12. fenmetrazín,

01.01.201631.12.2016

13. fenprometamín,

01.01.201631.12.2016

14. heptaminol,

01.01.201631.12.2016

15. hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín),

01.01.201631.12.2016

16. isometheptén,

01.01.201631.12.2016

17. katín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 µg/ml,

01.01.201631.12.2016

18. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón),

01.01.201631.12.2016

19. levometamfetamín,

01.01.201631.12.2016

20. meklofenoxát,

01.01.201631.12.2016

21. metylefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 µg/ml,

01.01.201631.12.2016

22. metyléndioxymetamfetamín,

01.01.201631.12.2016

23. metylfenidát,

01.01.201631.12.2016

24. metylhexanamín (dimetylpentylamín),

01.01.201631.12.2016

25. niketamid,

01.01.201631.12.2016

26. norfenefrín,

01.01.201631.12.2016

27. oktopamín,

01.01.201631.12.2016

28. oxilofrín (metylsynefrín),

01.01.201631.12.2016

29. pemolín,

01.01.201631.12.2016

30. pentetrazol,

01.01.201631.12.2016

31. propylhexedrín,

01.01.201631.12.2016

32. pseudoefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 µg/ml,

01.01.201631.12.2016

33. selegilín,

01.01.201631.12.2016

34. sibutramín,

01.01.201631.12.2016

35. strychnín,

01.01.201631.12.2016

36. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),

01.01.201631.12.2016

37. tuaminoheptán,

01.01.201631.12.2016

38. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

01.01.201631.12.2016

Zakázanými stimulanciami nie sú

01.01.201631.12.2016

1. klonidín,

01.01.201631.12.2016

2. deriváty imidazolu na lokálne použitie a

01.01.201631.12.2016

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2016

01.01.201631.12.2016

3.1. bupropión,

01.01.201631.12.2016

3.2. fenylefrín,

01.01.201631.12.2016

3.3. fenylpropanolamín,

01.01.201631.12.2016

3.4. kofeín,

01.01.201631.12.2016

3.5. nikotín,

01.01.201631.12.2016

3.6. pipradol,

01.01.201631.12.2016

3.7. synefrín.

01.01.201631.12.2016

Poznámka k skupine S6

01.01.201631.12.2016

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v písmene a), sa považuje za špecifikovanú látku.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S7

01.01.201631.12.2016

NARKOTIKÁ

01.01.201631.12.2016

1. buprenorfín,

01.01.201631.12.2016

2. dextromoramid,

01.01.201631.12.2016

3. diamorfín (heroín),

01.01.201631.12.2016

4. fentanyl a jeho deriváty,

01.01.201631.12.2016

5. hydromorfón,

01.01.201631.12.2016

6. metadón,

01.01.201631.12.2016

7. morfín,

01.01.201631.12.2016

8. oxykodón,

01.01.201631.12.2016

9. oxymorfón,

01.01.201631.12.2016

10. pentazocín,

01.01.201631.12.2016

11. petidín.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S8

01.01.201631.12.2016

KANABINOIDY

01.01.201631.12.2016

1. prírodný alebo syntetický delta 9-tetrahydrokanabinol (kanabis, hašiš, marihuana),

01.01.201631.12.2016

2. kanabinomimetiká („Spice“, JWH018, JWH073, HU-210).

01.01.201631.12.2016

SKUPINA S9

01.01.201631.12.2016

GLUKOKORTIKOIDY

01.01.201631.12.2016

Glukokortikoidy aplikované

01.01.201631.12.2016

1. orálne (požitím),

01.01.201631.12.2016

2. rektálne (do konečníka),

01.01.201631.12.2016

3. intravenózne (vnútrožilovo) alebo

01.01.201631.12.2016

4. intramuskulárne (vnútrosvalovo).

01.01.201631.12.2016

B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

01.01.201631.12.2016

SKUPINA P1

01.01.201631.12.2016

ALKOHOL

01.01.201631.12.2016

Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v športoch

01.01.201631.12.2016

1. automobilový šport (FIA),

01.01.201631.12.2016

2. letecké športy (FAI),

01.01.201631.12.2016

3. lukostreľba (WA),

01.01.201631.12.2016

4. vodný motorizmus (UIM).

01.01.201631.12.2016

Poznámka k skupine P1

01.01.201631.12.2016

Detekcia sa vykonáva dychovou skúškou alebo krvnou skúškou, prípadne oboma skúškami. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.

01.01.201631.12.2016

SKUPINA P2

01.01.201631.12.2016

BETA-BLOKÁTORY

01.01.201631.12.2016

Beta-blokátory zahŕňajú

01.01.201631.12.2016

1. acebutolol,

01.01.201631.12.2016

2. alprenolol,

01.01.201631.12.2016

3. atenolol,

01.01.201631.12.2016

4. betaxolol,

01.01.201631.12.2016

5. bisoprolol,

01.01.201631.12.2016

6. bunolol,

01.01.201631.12.2016

7. celiprolol,

01.01.201631.12.2016

8. esmolol,

01.01.201631.12.2016

9. karteolol,

01.01.201631.12.2016

10. karvedilol,

01.01.201631.12.2016

11. labetalol,

01.01.201631.12.2016

12. levobunolol,

01.01.201631.12.2016

13. metipranolol,

01.01.201631.12.2016

14. metoprolol,

01.01.201631.12.2016

15. nadolol,

01.01.201631.12.2016

16. oxprenolol,

01.01.201631.12.2016

17. pindolol,

01.01.201631.12.2016

18. propranolol,

01.01.201631.12.2016

19. sotalol,

01.01.201631.12.2016

20. timolol.

01.01.201631.12.2016

Poznámky k skupine P2

01.01.201631.12.2016

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch

01.01.201631.12.2016

a) automobilový šport (FIA),

01.01.201631.12.2016

b) biliard (WCBS),

01.01.201631.12.2016

c) golf (IGF),

01.01.201631.12.2016

d) lyžovanie/snowboard (FIS) v disciplínach

01.01.201631.12.2016

1. skoky na lyžiach,

01.01.201631.12.2016

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

01.01.201631.12.2016

3. snowboard U-rampa/big air,

01.01.201631.12.2016

e) šípky (WDF),

01.01.201631.12.2016

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach

01.01.201631.12.2016

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

01.01.201631.12.2016

2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

01.01.201631.12.2016

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

01.01.201631.12.2016

4. jump Blue apnea,

01.01.201631.12.2016

5. lov harpúnou,

01.01.201631.12.2016

6. statická apnea,

01.01.201631.12.2016

7. target shooting,

01.01.201631.12.2016

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

01.01.201631.12.2016

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

01.01.201631.12.2016

a) lukostreľba (WA),

01.01.201631.12.2016

b) streľba (ISSF, IPC).