Nariadenie vlády č. 431/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.05.2017 (za 2 mesiace)
Zrušený 365/2016 Z. z.
01.01.201631.05.2017

431

01.01.201631.05.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201631.05.2017

Slovenskej republiky

01.01.201631.05.2017

z 2. decembra 2015,

01.01.201631.05.2017

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.01.201631.05.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.201631.05.2017

§ 1

01.01.201631.05.2017

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2016 platová tarifa uvedená v prílohe.

01.01.201631.05.2017

§ 2

01.01.201631.05.2017

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


01.01.201631.05.2017

§ 3

01.01.201631.05.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.201631.05.2017

Robert Fico v. r.


01.01.201631.05.2017

Príloha k nariadeniu vlády č. 431/2015 Z. z.

01.01.201631.05.2017

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

01.01.201631.05.2017
Platová triedaPlatová tarifa
1.361,50
2.388,50
3.419,50
4.456,00
5.540,50
6.573,00
7.645,50
8.691,50
9.785,00
10.892,50
11.1 015,50