Uznesenie č. 395/2015 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto

Čiastka 108/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

395

01.01.2016

UZNESENIE

01.01.2016

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.2016

z 24. novembra 2015

01.01.2016

k návrhu na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto


01.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky

01.01.2016

uznesením z 24. novembra 2015 č. 2145 podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

01.01.2016

vyhlasuje

01.01.2016

za mesto obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj,

01.01.2016

s účinnosťou od 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Pellegrini v. r.