Nariadenie vlády č. 279/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

Čiastka 78/2015
Platnosť od 27.10.2015 do31.12.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 280/2016 Z. z.

OBSAH

01.01.201631.12.2016

279

01.01.201631.12.2016

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201631.12.2016

Slovenskej republiky

01.01.201631.12.2016

zo 7. októbra 2015,

01.01.201631.12.2016

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016

01.01.201631.12.2016

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201631.12.2016

§ 1

01.01.201631.12.2016

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na

01.01.201631.12.2016

a) 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201631.12.2016

b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201631.12.2016

§ 2

01.01.201631.12.2016

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.

01.01.201631.12.2016

§ 3

01.01.201631.12.2016

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.201631.12.2016

Robert Fico v. r.