Opatrenie č. 227/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

01.01.2016

227

01.01.2016

OPATRENIE

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

zo 16. septembra 2015

01.01.2016

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír v. r.