Vyhláška č. 225/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

Čiastka 67/2015
Platnosť od 29.09.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

01.01.2016

225

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.01.2016

z 23. septembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami

01.01.2016

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Suma náhrady nákladov podľa § 26 ods. 2 zákona je 1,50 eura.


01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Tomáš Borec v. r.