Nariadenie vlády č. 394/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 431/2015 Z. z.
01.01.201531.12.2015

394

01.01.201531.12.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201531.12.2015

Slovenskej republiky

01.01.201531.12.2015

zo 17. decembra 2014,

01.01.201531.12.2015

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.01.201531.12.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.01.201531.12.2015

§ 1

01.01.201531.12.2015

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.

01.01.201531.12.2015

§ 2

01.01.201531.12.2015

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2015 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.


01.01.201531.12.2015

§ 3

01.01.201531.12.2015

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

01.01.201531.12.2015

§ 4

01.01.201531.12.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.201531.12.2015

Robert Fico v. r.


01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 394/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platová triedaPlatová tarifa
1.344,00
2.369,50
3.399,00
4.433,50
5.514,00
6.545,00
7.614,00
8.657,50
9.747,00
10.849,50
11.966,00
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 394/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platová triedaPlatová tarifa
1.347,50
2.373,50
3.403,00
4.438,00
5.519,50
6.550,50
7.620,50
8.664,50
9.754,50
10.858,00
11.976,00