Nariadenie vlády č. 393/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 432/2015 Z. z.
01.01.201531.12.2015

393

01.01.201531.12.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201531.12.2015

Slovenskej republiky

01.01.201531.12.2015

zo 17. decembra 2014,

01.01.201531.12.2015

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

01.01.201531.12.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


01.01.201531.12.2015

§ 1

01.01.201531.12.2015

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2015 do 30. júna 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2015 patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.

01.01.201531.12.2015

§ 2

01.01.201531.12.2015

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2015 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 5, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 6 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 7.


01.01.201531.12.2015

§ 3

01.01.201531.12.2015

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

01.01.201531.12.2015

§ 4

01.01.201531.12.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.201531.12.2015

Robert Fico v. r.


01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2266,50273,00281,50293,50313,00336,00362,50391,00428,00452,00479,00506,50540,00579,50
2do 4276,50282,50291,00304,00325,00349,00377,00406,00444,50469,00497,50527,00562,00602,50
3do 6285,00291,00301,50314,00336,50362,00391,00422,00461,00488,00516,50547,50584,00625,00
4do 9293,50301,00311,50325,50348,50375,00405,00437,50477,50505,00535,00567,00605,00649,00
5do 12302,00310,00320,50336,00359,50388,00419,00452,50494,00522,50554,50587,00626,00672,00
6do 15311,00319,50331,00347,50371,00400,50433,50467,50511,50540,00572,50606,50648,00695,50
7do 18319,50329,00341,00357,50384,00413,50447,50483,50528,00559,00592,00626,50669,50718,00
8do 21329,00337,50351,00367,50395,50426,00461,50498,00545,50576,50611,00648,00690,50741,00
9do 24337,50347,50360,00379,50407,00439,50475,50513,50561,00594,50630,00667,50712,00764,00
10do 28346,00356,50370,00389,50419,00452,50490,00529,00578,00612,00648,50687,50733,50788,00
11do 32354,50365,50380,50400,50431,00465,00504,00545,00595,00630,00667,50707,50755,50810,50
12nad 32363,00375,00389,50411,50442,50478,00519,00560,00612,00648,00686,50727,00776,00833,50
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
P l a t o v á t r i e d a
1234567891011121314
1do 2251,00258,00266,50278,50300,00329,00369,00407,50452,50492,00511,50547,00586,50633,00
2do 4259,50266,50276,50288,50312,00342,00381,00418,00466,00506,00531,50568,00610,00658,00
3do 6267,50275,50285,00298,50322,00354,00389,00428,50476,50518,00552,50589,50633,00684,00
4do 9277,00284,00294,50309,00333,50366,00401,50444,00493,50537,00571,50611,00656,50708,50
5do 12284,00292,50303,50319,00345,00378,50416,00459,50511,00555,00592,00633,00679,00733,50
6do 15292,50300,00313,00329,00355,50390,50430,00474,50528,50573,50612,50654,50702,50759,00
7do 18300,00309,50321,50339,50366,50402,00444,00490,00546,50593,50632,50675,50725,50784,50
8do 21309,00318,00331,00349,00378,00415,00457,00505,50563,00612,50652,00697,00749,00809,50
9do 24316,00326,50341,00359,00389,50427,50471,00520,50580,50631,50672,00719,00772,00834,50
10do 28324,00335,00349,50369,00400,00439,50485,50536,50597,50650,50693,00740,50796,00860,50
11do 32333,00344,00358,50380,00410,50452,00498,50552,00615,50669,00713,00761,50818,50885,00
12nad 32342,00352,50367,50389,50422,50463,50512,00567,00633,00688,50732,50783,00842,00911,00
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2226,00233,50244,50313,00336,00362,00391,00451,00519,00605,00649,00694,00745,00804,00
2do 4233,00241,50252,00324,00348,50376,50406,00468,00539,00628,50674,00721,50774,50835,50
3do 6240,50249,50260,50336,00361,00390,00422,00486,50560,50653,50700,50749,00804,50868,00
4do 9248,00257,50269,00347,50374,00403,50437,50503,50580,50677,50725,50776,00834,00899,50
5do 12254,50265,00278,50358,50387,00417,50452,50521,00601,00701,50752,00805,00863,50931,00
6do 15261,50272,50287,00369,50399,00432,00467,00539,00621,50725,50777,00832,00893,50963,50
7do 18269,00280,00295,00382,00411,50445,50483,50557,00642,50750,00804,00860,00923,00996,50
8do 21277,00288,00303,50393,00424,00459,50498,00574,00662,00773,50828,50887,50953,501028,50
9do 24284,00295,50312,50405,00437,50473,00513,50592,50683,00797,50855,00915,50982,501060,50
10do 28291,50303,50320,50416,00450,00487,00528,50610,50703,50822,00880,50943,501 012,501092,50
11do 32298,00312,00329,00428,00462,50500,50544,50627,50724,00845,00906,50970,501 042,501125,00
12nad 32305,50319,50337,00439,00475,00515,00559,00646,00745,00870,00931,50999,001 071,501157,00
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Stupnica platových taríf
Platová
trieda
Pracovná
trieda
Platová
tarifa
61428,50
2458,50
71475,50
2509,00
81527,00
2562,50
91589,50
2629,50
101643,50
2687,00
111721,00
2769,50
121807,50
2862,00
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2269,50276,00284,50296,50316,50339,50366,50395,00432,50457,00484,00512,00545,50585,50
2do 4279,50285,50294,00307,50328,50352,50381,00410,50449,00474,00502,50532,50568,00609,00
3do 6288,00294,00305,00317,50340,00366,00395,00426,50466,00493,00522,00553,00590,00631,50
4do 9296,50304,50315,00329,00352,00379,00409,50442,00482,50510,50540,50573,00611,50655,50
5do 12305,50313,50324,00339,50363,50392,00423,50457,50499,00528,00560,50593,00632,50679,00
6do 15314,50323,00334,50351,00375,00405,00438,00472,50517,00545,50578,50613,00654,50702,50
7do 18323,00332,50344,50361,50388,00418,00452,00488,50533,50565,00598,00633,00676,50725,50
8do 21332,50341,00355,00371,50399,50430,50466,50503,00551,00582,50617,50654,50697,50748,50
9do 24341,00351,00364,00383,50411,50444,00480,50519,00567,00600,50636,50674,50719,50772,00
10do 28349,50360,50374,00393,50423,50457,50495,00534,50584,00618,50655,00694,50741,00796,00
11do 32358,50369,50384,50405,00435,50470,00509,50550,50601,00636,50674,50715,00763,50819,00
12nad 32367,00379,00393,50416,00447,00483,00524,50566,00618,50654,50693,50734,50784,00842,00
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2254,00261,00269,50281,50303,00332,50373,00412,00457,50497,00517,00552,50592,50639,50
2do 4262,50269,50279,50291,50315,50345,50385,00422,50471,00511,50537,00574,00616,50665,00
3do 6270,50278,50288,00301,50325,50358,00393,00433,00481,50523,50558,50595,50639,50691,00
4do 9280,00287,00297,50312,50337,00370,00406,00448,50498,50542,50577,50617,50663,50716,00
5do 12287,00295,50307,00322,50348,50382,50420,50464,50516,50561,00598,00639,50686,00741,00
6do 15295,50303,00316,50332,50359,50394,50434,50479,50534,00579,50619,00661,50710,00767,00
7do 18303,00313,00325,00343,00370,50406,50448,50495,00552,00599,50639,00682,50733,00792,50
8do 21312,50321,50334,50352,50382,00419,50462,00511,00569,00619,00659,00704,00756,50818,00
9do 24319,50330,00344,50363,00393,50432,00476,00526,00586,50638,00679,00726,50780,00843,00
10do 28327,50338,50353,00373,00404,00444,00490,50542,00603,50657,50700,00748,00804,00869,50
11do 32336,50347,50362,50384,00415,00457,00503,50558,00622,00676,00720,50769,50827,00894,00
12nad 32345,50356,50371,50393,50427,00468,50517,50573,00639,50695,50740,00791,00850,50920,50
01.01.201531.12.2015

01.01.201531.12.2015

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 393/2014 Z. z.

01.01.201531.12.2015

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)

01.01.201531.12.2015
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2228,50236,00247,00316,50339,50366,00395,00456,00524,50611,50655,50701,00752,50812,50
2do 4235,50244,00255,00327,50352,00380,50410,50473,00544,50635,00681,00729,00782,50844,00
3do 6243,00252,00263,50339,50365,00394,00426,50491,50566,50660,50708,00756,50813,00877,00
4do 9250,50260,50272,00351,00378,00408,00442,00509,00586,50684,50733,00784,00842,50908,50
5do 12257,50268,00281,50362,50391,00422,00457,50526,50607,50709,00760,00813,50872,50940,50
6do 15264,50275,50290,00373,50403,00436,50472,00544,50628,00733,00785,00840,50902,50973,50
7do 18272,00283,00298,00386,00416,00450,00488,50563,00649,00757,50812,50869,00932,501006,50
8do 21280,00291,00307,00397,00428,50464,50503,00580,00669,00781,50837,00896,50963,501039,00
9do 24287,00298,50316,00409,50442,00478,00519,00598,50690,00805,50864,00925,00992,501071,50
10do 28294,50307,00324,00420,50454,50492,00534,00617,00711,00830,50889,50953,001023,001103,50
11do 32301,00315,50332,50432,50467,50506,00550,00634,00731,50853,50916,00980,501053,001136,50
12nad 32309,00323,00340,50443,50480,00520,50565,00652,50752,50879,00941,001 009,001082,501169,00