Nariadenie vlády č. 297/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

Čiastka 92/2014
Platnosť od 31.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 279/2015 Z. z.

OBSAH

01.01.201531.12.2015

297

01.01.201531.12.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201531.12.2015

Slovenskej republiky

01.01.201531.12.2015

z 15. októbra 2014,

01.01.201531.12.2015

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015

01.01.201531.12.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201531.12.2015

§ 1

01.01.201531.12.2015

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na

01.01.201531.12.2015

a) 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201531.12.2015

b) 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201531.12.2015

§ 2

01.01.201531.12.2015

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.

01.01.201531.12.2015

§ 3

01.01.201531.12.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.201531.12.2015

Robert Fico v. r.