Opatrenie č. 296/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 91/2014
Platnosť od 29.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014 do30.11.2016
Zrušený 309/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

OBSAH

31.10.201430.11.2016

296

31.10.201430.11.2016

OPATRENIE

31.10.201430.11.2016

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

31.10.201430.11.2016

z 24. októbra 2014

31.10.201430.11.2016

o sumách stravného

31.10.201430.11.2016

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


31.10.201430.11.2016

§ 1

31.10.201430.11.2016

Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:

31.10.201430.11.2016

a) 4,20 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

31.10.201430.11.2016

b) 6,30 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

31.10.201430.11.2016

c) 9,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


01.11.201430.11.2016

§ 2

01.11.201430.11.2016

Zrušujú sa:

01.11.201430.11.2016

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2002 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 467/2003 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 615/2005 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 180/2008 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 621/2008 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného,

01.11.201430.11.2016

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného.

31.10.201430.11.2016

§ 3

31.10.201430.11.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.


31.10.201430.11.2016

Ján Richter v. r.