Opatrenie č. 123/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami

Čiastka 41/2014
Platnosť od 10.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014

OBSAH

01.06.2014

123

01.06.2014

OPATRENIE

01.06.2014

Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.06.2014

z 25. apríla 2014,

01.06.2014

ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami

01.06.2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 21b ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z. ustanovuje:


01.06.2014

§ 1

01.06.2014

Krajiny so sťaženými životnými podmienkami sú Afganistan, Alžírsko, Angola, Bahrajn, Bangladéš, Belize, Benin, Bolívia, Brazília, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Čad, Čína, Dominikánska republika, Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiópia, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Juhoafrická republika, Južný Sudán, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Kolumbia, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Laos, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Mexiko, Mikronézia, Mjanmarsko, Mongolsko, Mozambik, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Omán, Pakistan, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Peru, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Salvádor, Samoa, Saudská Arábia, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko – iba provincia Kosovo, Seychely, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko, Sýria, Šalamúnove ostrovy, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Tunisko, Trinidad a Tobago, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambia, Zimbabwe.


01.06.2014

§ 2

01.06.2014

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 292/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami.

01.06.2014

§ 3

01.06.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2014.


01.06.2014

Miroslav Lajčák v. r.