Opatrenie č. 451/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

01.01.2014

451

01.01.2014

OPATRENIE

01.01.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2014

z 11. decembra 2013

01.01.2014

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

01.01.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 203,20 eura.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/2012 Z. z. o úprave sumy rodičovského príspevku.


01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Ján Richter v. r.