Vyhláška č. 448/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 31.12.2013

OBSAH

31.12.2013

448

31.12.2013

VYHLÁŠKA

31.12.2013

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

31.12.2013

zo 16. decembra 2013,

31.12.2013

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014

31.12.2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


31.12.2013

§ 1

31.12.2013

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

31.12.2013
Poradové
číslo
vekovej
skupiny
Veková skupina
poistencov
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých platiteľom
poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 4 rokov  0,77830,8621
2.od 5 do 9 rokov  0,38060,4604
3.od 10 do 14 rokov  0,40890,4075
4.od 15 do 19 rokov0,51750,19660,49080,4217
5.od 20 do 24 rokov0,38570,25080,46240,3238
6.od 25 do 29 rokov0,46240,25220,70870,4023
7.od 30 do 34 rokov0,49820,26700,80260,6110
8.od 35 do 39 rokov0,45210,28720,76190,7022
9.od 40 do 44 rokov0,42640,31380,84280,8224
10.od 45 do 49 rokov0,47080,34961,02821,0180
11.od 50 do 54 rokov0,52130,39661,23511,3657
12.od 55 do 59 rokov0,55840,50641,11671,6481
13.od 60 do 64 rokov0,58880,60620,97231,3684
14.od 65 do 69 rokov0,21020,34921,13251,5102
15.od 70 do 74 rokov0,35510,16861,24991,7454
16.od 75 do 79 rokov0,17660,12671,37921,8166
17.od 80 rokov0,21720,12421,36241,6197
31.12.2013

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

31.12.2013

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

31.12.2013

§ 2

31.12.2013

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

31.12.2013
ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
  1.ASTAstma0,9896
  2.CFPCystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu21,6139
  3.CNSOchorenie mozgu a miechy    8,7043
  4.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma    2,6119
  5.CROCrohnova choroba, ulcerózna kolitída    1,9861
  6.DEPLiečba antidepresívami    0,6843
  7.DM1Diabetes typu I    3,3019
  8.DM2Diabetes typu II    0,6717
  9.DMHDiabetes s hypertenziou    0,9690
10.EPIEpilepsia    1,4935
11.HIVHIV/AIDS  14,4261
12.CHOHypercholesterolémia    0,3992
13.KVSSrdcové choroby    1,6395
14.ONKMalignity  17,0774
15.PARParkinsonova choroba    2,9231
16.PSYLiečba s použitím antipsychotík, Alzheimerova choroba, liečba závislostí    1,8919
17.RASLiečba rastovým hormónom    8,4017
18.RENRenálne zlyhanie  37,5668
19.REUReumatické choroby liečené inak ako inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi    1,9276
20.TNFReumatické choroby liečené inhibítormi tumor nekrotizujúcimi  faktormi   18,3377
21.TRATransplantácie    5,8522
22.HORHormonálna onkoliečba    3,4038
23.NPPNeuropatická bolesť   2,7039
24.HEMHemofília126,7377
31.12.2013

§ 3

31.12.2013

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.


31.12.2013

§ 4

31.12.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.


31.12.2013

Zuzana Zvolenská v. r.