Nariadenie vlády č. 440/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 394/2014 Z. z.
01.01.201431.12.2014

440

01.01.201431.12.2014

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201431.12.2014

Slovenskej republiky

01.01.201431.12.2014

z 11. decembra 2013,

01.01.201431.12.2014

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

01.01.201431.12.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.201431.12.2014

§ 1

01.01.201431.12.2014

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2014 platová tarifa uvedená v prílohe.

01.01.201431.12.2014

§ 2

01.01.201431.12.2014

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


01.01.201431.12.2014

§ 3

01.01.201431.12.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.201431.12.2014

Robert Fico v. r.


01.01.201431.12.2014

Príloha k nariadeniu vlády č. 440/2013 Z. z.

01.01.201431.12.2014

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

01.01.201431.12.2014
Platová triedaPlatová tarifa
1.338,50
2.364,00
3.393,00
4.427,00
5.506,00
6.536,50
7.604,50
8.647,50
9.735,50
10.836,50
11.951,50