Nariadenie vlády č. 321/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

Čiastka 75/2013
Platnosť od 18.10.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 297/2014 Z. z.

OBSAH

01.01.201431.12.2014

321

01.01.201431.12.2014

NARIADENIE VLÁDY

01.01.201431.12.2014

Slovenskej republiky

01.01.201431.12.2014

z 2. októbra 2013,

01.01.201431.12.2014

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

01.01.201431.12.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


01.01.201431.12.2014

§ 1

01.01.201431.12.2014

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na

01.01.201431.12.2014

a) 352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

01.01.201431.12.2014

b) 2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


01.01.201431.12.2014

§ 2

01.01.201431.12.2014

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

01.01.201431.12.2014

§ 3

01.01.201431.12.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.201431.12.2014

Robert Fico v. r.